Условия пользования

 Угода користувача

 

Дана Угода , адресована будь-якій особі, є офіційним, публічною пропозицією, носить характер публічного договору та в Відповідно до ст. 633 ЦК України має належну юридичну силу. 

Вона складена з метою, щоб регламентувати відносини, що виникають між Користувачами мобільних додатків “Hub” та “Hub driver” ( надалі по тексту договора разом “Hub”) чи сайту hub.com.ua і Адмінстратором.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Для того щоб користуватися ресурсами, сервісами, можливостями мобільного додатку “Hub” користувачу необхідно для початку висловити свою згоду з - Угодою Користувача, Платіжною Політикою, Положенням про Конфіденційність мобільного додатку  “Hub”шляхом вказівки «я згоден з Угодою» при використанні будь-якого сервісу Порталу та Мобільних додатків.  . Після отримання згоди Користувач має доступ для використання мобільного додатку “Hub”, але розуміє що Адміністратор залишає за собою право негайно скасувати цю Угоду або припинити надавати Послуги взагалі, або позбавити Вас частково доступу до Послуг в будь-який час з будь-яких причин. Якщо будь-яке з вище вказаних положень не влаштовую користувача, радимо утриматися від використання сервісів“Hub”. Адміністратор залишає за собою право вносити зміни в дане положення, без попереднього погодження з Користувачами.

Адміністратор визнає, що за допомогою мобільного додатку “Hub”чи сайту hub.com.ua не забезпечує здійснення перевезень або надання логістичних послуг і не виконує роль транспортної компанії, і такі перевезення або логістичні послуги надаються незалежними сторонніми підрядниками, які не є співробітниками або найманими працівниками Адміністратора

 

Визначення термінів:

Адміністратор - ФОП Хабенко Е.Е.

Сайт (портал) -  hub.com.ua

-Мобільний Додаток - додаток для мобільних пристроїв “Hub” та  “Hub driver”для iOS, Android, а разом Мобільні Додатки “Hub”

Користувач - будь-яка дієздатна фізична особа, якій на момент реєстрації виповнилося 18 (вісімнадцять) років, або юридична особа, яка прийняла умови цієї Угоди і користується послугами Порталу та Мобільних додатків;

Послуга -  це технологічна платформа мобільного додатку Hub або сайту, за допомогою якої  користувачі мобільних додатків Hub або веб-сайтів Hub , можуть організовувати і планувати перевезення та/або надання логістичних послуг за участі незалежних сторонніх постачальників таких послуг.Якщо Ви не уклали письмовій договір з Адміністратором, то Послуги надаються вам винятково для вашого особистого, некомерційного використання .

Персональні дані - це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована за їх допомогою.

РЕЄСТРАЦІЯ КОРИСТУВАЧА

Щоб використовувати Послуги мобільного додатку в повному обсязі Користувач має зареєструватися та створити унікальний обліковий запис .Ви можете зареєструвати Обліковий запис, якщо вам виповнилося принаймні 18 років.Під час реєстрації Ви маєте вказати певну достовірну  особисту інформацію, а саме: своє повне ім’я, номер мобільного телефону, а також в разі використання способу оплату "безготівковий" вказати реквізити дійсної власної кредитної картки . У разі надання Користувачем недостовірної інформації, при реєстрації або в подальшому при використання сервісів Порталу та Мобільних додатків, Адміністратор має право призупинити або анулювати дію облікового запису (реєстрацію) Користувача без попереднього повідомлення або отримання будь-якої згоди Користувача. Користувач не може володіти кількома обліковими записами одразу. Користувач погоджується дотримуватися розумних заходів безпеки, щоб зберегти власний логін та пароль для входу в обліковий запис в таємниці, та погоджується з тим, що він(Користувач) несе повну відповідальність одноосібно за всі дії, що виконуються з його облікового запису, та вважаються такими, які виконан сам Користувач. Адміністратор залишає за собою  право заблокувати Обліковий запис Користувача взагалі, або позбавити частково доступу до Послуг в будь-який час з будь-яких причин без попереднього повідомлення або отримання будь-якої згоди з боку Користувача.

 Зобов'язуючись виконувати вимоги цієї Угоди, Користувач дає свою повну, безумовну і безвідкличну згоду на використання його персональних даних, наданих в рамках реєстрації на Порталі та Мобільних додатках для включення таких персональних даних до бази персональних даних користувачів Порталу та Мобільних додатків.

Часткове використання мобільного додатку  також можливе і без реєстрації Користувача.В такому випадку Вам будуть доступні деякі можливості мобільного додатку для перегляду.Незалежно від факту реєстрації Користувач зобов'язується дотримуватись умов цієї Угоди при використанні сервісів Порталу та Мобільних додатків.

 

СЕРВІСИ ПОРТАЛУ ТА МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ

 Портал та Мобільні додатки призначені виключно для надання Користувачам інформаційних послуг, зокрема, доступу до загальнодоступної (публічної) інформації, інформації, яка правомірно надана третіми особами, об'єктів прав інтелектуальної власності, які правомірно використовуються шляхом розміщення на Порталі та Мобільних додатках.На Порталі та в  Мобільному додатку забороняється поширення інформації, що має конфіденційний характер, або належить третім особам, що не надавали відповідної згоди на її розміщення.В разу виявлення такого випадку Користувач повинен повідомити Адміністратора, про факт порушення. Адміністратор на договірних підставах залучає третіх осіб, які надають і/або пропонують надання послуг Користувачам через Портал та Мобільні додатки. Адміністратор надає таким третім особам виключно інформаційні, рекламні та/або інші послуги, пов'язані з розміщенням інформації про таких третіх осіб, і не надаючи ніяких гарантій Користувачам щодо якості надаваних Користувачам послуг третіми особами. Адміністратор не несе відповідальності і не бере на себе зобов'язань перед Користувачами щодо послуг, які надаються Користувачам третіми особами через Портал та Мобільні додатки.Адміністратор не несе відповідальності за терміни, якість надання інформації про такі послуги, а також Адміністратор не несе відповідальності перед Користувачами за можливі негативні наслідки, шкоду (збитки), заподіяну Користувачеві внаслідок ненадання чи неналежного надання послуг третіми особами.

Адміністратор на власний розсуд може створювати Промокоди, акції які можуть стимулювати Користувача проявити збільшений інтерс до послуг сервісу. Користувач погоджуєтеся, що Промокоди,слід використовувати законним способом та з належною метою відповідно до певних умов, які встановлені для такого промокоду. Не можна жодним чином дублювати, продавати, передавати або оприлюднювати Промокоди, якщо тільки Користувач не отримав на це відповідного дозволу зі сторони Адміністратору. Користувач розуміє, що Промокоди не можно обмінювати на готівку, що срок дії Промокоду може бути вичерпаний до моменту його використання,що Промокод може бути  визнаний недійсними у будь-який час і з будь-якої причини Адміністратором без виникнення зобов’язань. Якщо Адміністратор дійде висновку, що вигоди отримані Користувачем були в разі помилкового, не чесного, незаконного використання Промокоду,то Адміністратор залишає за собою право анулювати всі раніше отримані вигоди. 

Контент, отриманий від Користувача

Під час використання сервісу Користувач може надавати Адміністратору контент(відгуки, пропозиції, оцінки,побажання тощо).Контент може бути наданий  у формі тексту, аудіо- і/або відеоматеріалів. Наданний контент залишається власністю Користувача, однак передаючи його Адміністратору шляхом його розміщення  в додатку,на порталі чи супутніх сайтах, сторінках тощо Користувач надає свою згоду на його використання Адміністратором: копіювати, змінювати, переробляти, розповсюджувати, оприлюднювати, привселюдно використовувати або будь-яким іншим способом використовувати такий Користувацький контент у всіх форматах і каналах поширення, відомих у цей час або розроблених пізніше без подальшого сповіщення або одержання від Користувача згоди та без вимоги оплати на вашу адресу або на адресу будь-якої іншої фізичної або юридичної особи.

Користувач розміщуючи контент гарантує,  що не порушує прав інтелектуальної власності чи авторських прав третіх осіб, або прав на гласність чи приватне життя  та не надавати Користувацький контент ганебного, наклепницького, ненависного, насильницького, непристойного, порнографічного, незаконного або образливого характеру,  не призводять до порушення чинного законодавства чи правових норм. Адміністратор залишає за собою право розглядати, контролювати або видаляти Користувацький контент на власний розсуд у будь-який час і з будь-якої причини без надсилання  повідомлення Користувачеві. . Адміністратор не перевіряє Контент, що розміщується Користувачами.Якщо Адміністратор понесе будь-які збитки, пов'язані з розміщенням Користувачем на Порталі незаконної інформації, Користувач зобов'язаний відшкодувати ці збитки Адміністратору в повному обсязі.Надання інформаційних послуг і розміщення реклами на Порталі та Мобільних додатках здійснюється виключно Адміністратором або за попередньої письмової згоди з Адміністратором. Несанкціоноване розміщення інформації рекламного характеру Користувачами заборонено, в іншому випадку Користувач зобов'язаний відшкодувати Адміністратору понесені збитки в повному обсязі.

 

Правові застереження та обмеження відповідальності Адміністратора

Послуги надаються за принципом " як є" і " за наявності". Адміністратор не бере на себе гарантій щодо безперебійної роботи сервісів Порталу та Мобільних додатків, тобто не гарантує постійний або безумовний (мінімальний) доступ до наданих Порталом та Мобільними додатками послуг. Функціонування Порталу та Мобільних додатків може порушуватися через заплановані або незаплановані технічні роботи пов'язані з функціонування Портала або Додатку,  діями непереборних сил та інших факторів, запобігання або подолання яких виходить за межі можливостей Адміністратора.В зв'язку з цим Адміністратор не гарантує своєчасності і точності роботи з метою підтвердження будь-яких фактів, а також відповідності сервісів Порталу та Мобільних додатків цілям Користувача.

Користувач використовує послуги сервісу, для розміщення інформації з метою замовити послугу у стороннього постачальника. Адміністратор не несе відповідальність за отриману або не отриманну послуг від сторонніх постачальників, чи за використання наданої інформації Користувачем в будь-який інший спосіб.

 

Адміністратор не несе відповідальності за будь-яку шкоду життю та здоров’ю, будь-які прямі та/або непрямі збитки, матеріальну та/або нематеріальну шкоду, зобов’язання чи втрати, понесені в результаті використання або невикористання Користувачем інформації, розміщеної на Порталі та Мобільних додатках, а також при використанні сервісів Адміністратора, та які можуть бути викликані неповним або несвоєчасним наданням інформаційних послуг Порталом та Мобільними додатками; відсутністю можливості отримати доступ до послуг або використовувати їх; ненаданням чи неналежним наданням послуг Користувачам будь-якими третіми особами; будь-якими діями чи бездіяльністю таких третіх осіб; наявністю чи відсутністю будь-яких повноважень, дозволів, ліцензій, погоджень третіх осіб, наявністю чи відсутністю у таких осіб спеціального правового статусу тощо; несанкціонованим розповсюдженням, зміною або знищенням інформації Користувачів внаслідок будь-якого використання Порталу та Мобільних додатків. Користувач погоджуєтеся що до відшкодування збитків що виникли в результаті використання сервісу  “Hub” Адміністратор не має жодного відношення.

 

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 Портал, Мобільні додатки, будь-які їх складові частини, включаючи програмний код, елементи дизайну, текст та інші об'єкти права інтелектуальної власності, що стосуються сервісів “Hub” є виключною власністю Адміністратора.

 Дана угода не передбачає надання будь-яких прав або дозволів Користувачеві на використання Порталу та Мобільних додатків будь-яким чином, крім способів, передбачених функціональними можливостями (функціоналом) Порталу та Мобільних додатків.

Користувач не має права: 

- видаляти будь-які згадки про авторське право, торговельну марку або інші вказівки правовласника з будь-якої частини Послуг; 

- відтворювати, змінювати, підготувати похідні роботи, які ґрунтуються на Послугах, розподіляти, передавати права на використання Послуг, здавати в оренду, продавати, перепродавати, передавати, оприлюднювати, привселюдно виконувати, пересилати, передавати в ефір або інакше використовувати Послуги, якщо не було надано на це відповідного дозволу; 

- декомпілювати, перепроектовувати або демонтувати Послуги, крім випадків, передбачених чинним законодавством; 

- прив’язуватися до будь-якої частини Послуг, дзеркально відображати будь-яку частину Послуг або створювати фрейм будь-якої частини Послуг;

- виконувати або запускати будь-які програми або сценарії з метою очищення, індексації, розгляду чи застосування іншого способу збору даних будь-якої частини Послуг або незаконного ускладнення, унеможливлення виконання та/або обмеження функціональності будь-якого аспекту Послуг; 

- намагатися отримати несанкціонований доступ до Послуг чи порушити будь-який аспект Послуг або пов’язаних із ними систем чи мереж.

 

 Дійсна Угода регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані цією Угодою, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України. 

 Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем і Адміністратором агентських відносин, доручень, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, трудових відносин, або яких-небудь інших відносин, прямо не передбачених дійсною Угодою.

 Якщо з тих чи інших причин одне або декілька положень цієї Угоди будуть визнані недійсними або такими, що не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосовність інших положень Угоди.

Бездіяльність з боку Адміністратора в разі порушення Користувачем або іншими Користувачами положень Угод не позбавляє Адміністратора права застосовувати відповідні дії на захист своїх інтересів пізніше, а також не визначає відмови Адміністратора від своїх прав в разі здійснення в подальшому подібних або схожих порушень.