Платежная политика

Платіжна Політика

Дана Угода , адресована будь-якій особі, є офіційним, публічною пропозицією, носить характер публічного договору та в Відповідно до ст. 633 ЦК України має належну юридичну силу. У випадку незгоди Користувача з будь-яким із положень даної Політики Користувач не може користуватися сервісом Адміністратора.

Приймаючи дану Політику, Користувач підтверджує, що він ознайомився та безумовно підтверджує свою згоду з Положенням про конфіденційність,Угодою Користувача розміщеним на Порталі та Мобільному Додатку.

 

 Терміни та визначення

У дійсній Політиці (далі за текстом - Політика), нижченаведені терміни мають наступні значення:

Сервіс HUB  чи Сервіс -це  інформаційний сервіс он-лайн що за допомогою мобільного Додатку чи Порталу розміщує інформацію Користувача Клієнта, особа що має бажання замовити послугу перевезення,  і робить цю інформацію частково доступною (безкоштовно) для перегляду або з можливістю її придбання за встановлений розмір оплати, з метою її подальшого цільового використання Користувачем Партнером.Сервіс не бере участь в угодах між Користувачами, а лише надає інструменти для створення угод, а також надає інформаційні послуги в рамках  Додатку.

Адміністратор - ФОП Хабенко Є.Є.

Портал - Веб-сайт hub.com.ua

Мобільний додаток - додаток для мобільних пристроїв “HUB” та “HUB DRIVER” для iOS, Android;

Користувач(Клієнт) - фізична або юридична особа (уповноважена ними особа), яка надає інформацію про своє рішення замовити послуги з перевезення пасажирів, доставку багажу, доставку ручної поклажі в пункт призначення,яка погодилась з умови Угодою Користувача, Положенням про конфіденційність, Угодою Користувача та Платіжною політикою  Мобільного додатку та користується послугами Порталу та Мобільних додатків;

Користувач(Партнер) - фізична або юридична особа, яка, як «Сторона» цього Договору, яка погодилася з умовами Оферти (договір про надання інформаційних послуг) та придбала інформацію у «Виконавця», за допомогою  Мобільного додатку «Hub Driver»

Послуги - послуги перевезення пасажирів автомобільним транспортом, замовлені Користувачами за допомогою Порталу й Мобільного додатку 

Інформаційний запит (Замовлення) -інформація наявна у Клієнта, щодо замовлення на перевезення: адреси пункту відправлення та призначення, час в який необхідно подати транспортний засіб, або інші подробиці інформації, яку надав Клієнт або яка отримана з будь яких інших відкритих джерел.

Банківська картка - банківська картка Міжнародної платіжної системи MasterCard, Visa;

Міжнародна платіжна система - міжнародні платіжні системи MasterCard, Visa. Виходячи з контексту даної Політики, міжнародні платіжні системи визначаються в залежності від приналежності Банківської картки Користувача до певної міжнародної платіжної системи. Доступ до міжнародної платіжної системи здійснюється Сервісом за допомогою третіх осіб, уповноважених на надання фінансових послуг та які мають відповідні дозволи та ліцензії.

 

 Загальні положення та порядок розрахунків

 Послуги надані мобільним додатком Hub щодо опублікування інформаційного запиту  являються безкоштовними для Користувача ( Клієнта). В разі якщо між Користувачем(Клієнтом) та Користувачем(Партнером) виникає факт надання послуги, то відповідно до чинного законодавства Користувач(Клієнт) має обов'язок щодо оплати наданих йому Послуг на користь Користувача(Партнера).  Сума замовлення Користувача(Клієнта) - означає суму ( яка включає відповідні податки і збори), за вказаний Клієнтом маршрут, та яка була погоджена з Клієнтом в момент створення замовлення

У періоди підвищеного попиту на Послуги (в тому числі, у святкові, передсвяткові дні, у дні проведення масових заходів, при заторах на дорогах, в залежності від погодних умов, а також в інших випадках) рекомендовані тарифи Сервісу можуть мати динамічний характер зміни( бути збільшеними або зменшиними ) в залежності від рівня попиту.

Користувач розуміє, що в процесі надання послуги, сума Замовлення може бути змінена, від попередньо визначеної суми (зміна суми може відбуватися в результаті зміни маршруту, тривалому очікуванні тощо), в такому випадку вартість послуги буде перераховану по факту її надання, та  відповідна різниця буде списана з картки Користувача(Клієнта) у випадку способу оплати "Банківська карта" або оплачена готівкою.

 Користувач має право провести оплату за надані Послуги за допомогою використання своєї Банківської картки. Администратор  за допомогою функціонала Додатку надає можливість вибору даної опції, а її технічна реалізація ( приймання та перерахування платежів) здійснює залучена спеціалізована фінансова компанія, що уповноважена надавати послуги з переказу коштів.  Таким чином безготівкові розрахунки з використанням Банківських карток здійснюються фінансовою системою. Адміністратор, відповідає виключно за правильність визначення вартості Послуги, що підлягає оплаті, та доведення вказаної інформації до користувачів Сервісу.

Оплата готівковими грошовими коштами здійснюється Користувачем шляхом безпосередньої передачі готівкових грошових коштів Партнерові, що надав Послугу.

Інформація стосовно додавання Банківської картки користувача в Мобільний додаток.

 Для забезпечення можливості здійснення розрахунків за надані Послуги за допомогою Банківських карток Користувач зобов'язаний:

Для здійснення оплати за Послуги банківською картою Користувач зобов'язаний : після встановлення Мобільного додатку на власний мобільний пристрій та реєстарції в розділі "Оплата" вказати номер дійсної власної банківської карти з  якої планує оплачувати Послуги. Адміністратор не несе відповідальності за точність та правильність інформації, яка надається Користувачем при реєстрації, а також переданих Користувачем до системи даних про Банківські картки.

При додаванні банківської картки Користувач перенаправляється на форму третіх осіб ( Фінансової компанії), уповноважених на надання фінансових послуг,  з метою перевірки дійсності картки, для введення даних Банківської картки: Номер картки, Дійсна до, Ім'я власника картки, Захисний код (CVV2).Якщо введені Користувачем дані дійсні та вірні, Банківська картка успішно додається до профілю Користувача.Сервіс не збирає, не зберігає, не моніторить, дані Банківських карток Користувачів. Всі дані Банківської картки передаються до форми третіх осіб, уповноважених на надання фінансових послуг. Адміністратор гарантує, що Мобільний Додаток, встановлений на мобільному пристрої Клієнта, передає всі введені дані Банківської картки  безпосередньо до банку з використанням захищених протоколів зв'язку. При додаванні Банківської картки Міжнародною платіжною системою здійснюється блокування суми в розмірі 1,00 грн., необхідної для верифікації даних картки; після успішного підтвердження транзакції (підтвердження дійсності та активності Банківської картки) блокування суми скасовується.

 

 Порядок оплати Послуг за допомогою використання Банківських карток

 Оплата наданих Послуг за допомогою використання Банківських карток допускається виключно в разі успішної верифікації картки фінансової системою, та в разі достатнього залишку грошових коштів для оплати Послуги за наявності технічної можливості .

 При неможливості проведення платежу за Послуги за допомогою Банківської картки з будь-якої причини Користувач зобов'язаний здійснити оплату готівковими грошовими коштами. 

 Оплата відміни замовлення

Щоб скасувати запит на поїздку, перш ніж система знайде вам водія, натисніть "Скасувати".

Безкоштовна відміна поїздки:

Ви можете безкоштовно скасувати поїздку до моменту прийняття водієм Вашого замовлення.

Плата не стягуватиметься, якщо ваш водій скасував поїздку до прибуття. У даній ситуації система продовжить пошук нового водія для вас.

Плата за відміну поїздки буде Вам нарахована, в разі якщо:

Ви відмінили поїздку після 5і більше хвилин, від часу як водій взяв Ваше замовлення;

Якщо ваш водій прибув в місце посадки і очікував вас більше 5 хвилин, але ви так і не вийшли, то водій може скасувати поїздку і з вас буде списана плата за скасування.

При скасування поїздок, в яких був обраний готівковий спосіб оплати, вартість скасування нараховується згідно вище описаних пунктів.

Оплата буде нарахована при відміні попереднього замовлення в разі, якщо замовлення відмінили через 5 і більше  хвилин, після того як водій прийняв Ваше замовлення.

Зверніть увагу, що будь яка заборгованість , яка виникла підлягає безготівковій оплаті, шляхом списання готівки з вашої банківської карти, яку Ви вказали в мобільному додатку, після отримання Вашої згоди на погашення заборгованості. В разі непогодження з фактом наявності боргу, врегулювати всі запитання можно шляхом звернення до Служби підтримки користувачів ( в мобільному додатку, вибрати меню " Допомога")

 

 Гарантії та відповідальність, інші умови

 Користувач  розуміє,що будь-які дії, здійснені з мобільного пристрою Користувача, в тому числі дії що підтверджують оплату за надані Послуги, вважаються діями самого Користувача. Тому Користувача усвідомлює  ступінь відповідальності використання Мобільного додатку та в рамках розумного дотримується всіх мір безпеки - зобов'язується не передавати третім особам свій особистий мобільний пристрій (телефон, смартфон, тощо) із встановленим Мобільним Додатком. У випадку втрати свого мобільного пристрою зі встановленим Мобільним Додатком, за допомогою якого Користувач мав намір здійснювати розрахунки за Послуги своєю Банківською карткою, або виникнення у Користувача підозр відносно безпеки користування Банківською карткою Користувач зобов'язаний негайно звернутися до банку з метою блокування своєї Банківської картки.

Адміністратор не несе відповідальності за дії банку та Міжнародних платіжних систем, або інших учасників технічного процесу проведення розрахунків,за працездатність та забезпечення збереження та безпеки інформації, що передається при проведенні платежів за допомогою Банківських карток Користувача.

 Дійсна Політика регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані Політикою, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України. Всі можливі суперечки, що випливають з відносин, що регулюються цією Політикою, вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством України. Якщо з тих чи інших причин одне або декілька положень цієї Політики будуть визнані недійсними або такими, що не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосовність інших положень Угоди. Політика з урахуванням всіх змін та доповнень,поправок які Адміністратор може вносити в текст даної Політики без попереднього погодження з Користувачем розміщується до всезагального відома на Порталі та в Мобільних додатках.

 Всі можливі питання та претензії щодо даної Політики направляються до служби підтримки клієнтів за електронною поштою hub.com.ua@gmail.com